P&P Pro Investment Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
– profesjonalny odzysk surowców

Nasza firma została utworzona aby realizować projekty związane z odzyskiem surowców.

Naturalnym i pierwszym naszym wyborem był kompleksowy recykling materiałowy którego zaletą jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu.

W najbliższym czasie chcielibyśmy zostać jednym z liderów w odzyskiwaniu odpadowej gumy i tworzyw sztucznych. Mamy pomysł jak przetworzyć je na pełnowartościowe produkty energetyczne oraz stworzyć innowacyjne na skalę światową napełniacze sadzowe.

Chcielibyśmy również dostarczać nowoczesną technologię dla wszystkich którzy pójdą w nasze ślady.

W służbie środowisku naturalnemu

Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych,  co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów trafiających na składowiska.

Ekologiczne idee i ekonomiczne założenia

Wreszcie, wykorzystywanie surowców które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

W naszych działaniach kierujemy się zasadą trwałego, zrównoważonego rozwoju:

„zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń”

logo